Projekty UE

W związku z realizacją projektu „Internetowa platforma B2B King Dystrybucja” w ramach działania 8.2 POIG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Firma King Dystrybucja Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie o wartości 215 662,30 pln na wykonanie systemu stanowiącego B2B.

Dzięki projektowi została stworzona platforma B2B pozwalająca na automatyzację procesów biznesowych. W ramach projektu wdrożone zostały technologie elektronicznej wymiany danych prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej, zastosowane zostaną rozwiązania informatyczne charakteryzujące się nowoczesnością, optymalizujące efektywność energetyczną i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji (rozwiązania Green IT).

 

W związku z realizacją projektu „Internetowa platforma B2B King Dystrybucja” w ramach działania 8.2 POIG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Firma King Dystrybucja Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na dostawę i wykonanie systemu stanowiącego B2B.

Celem projektu jest stworzenie platformy B2B pozwalającej na automatyzację następujących procesów biznesowych realizowanych na linii Dostawcy – Wnioskodawca - Odbiorcy:

Zamawianie towarów przez Wnioskodawcę
Zamawianie towarów u Wnioskodawcy
Kontroling rozliczeń Wnioskodawca – Odbiorca.

Niniejszy system B2B dotyczy sprzedaży hurtowej i detalicznej mięsa i wyrobów z mięsa, min. towaru o krótkim terminie przydatności do spożycia. Przy tworzeniu modułu B2B uwzględniono jego dodatkową funkcjonalność w zakresie szybkiej sprzedaży wyrobów o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Wnioskodawca będzie świadczył również na rzecz partnerów zaawansowaną usługę elektronicznego automatycznego przetwarzania danych (big data).

Współpraca w zakresie B2B odbywać się będzie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, przy pomocy platformy webowej.

W ramach projektu wdrożone zostaną technologie elektronicznej wymiany danych prowadzące do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej, zastosowane zostaną rozwiązania informatyczne charakteryzujące sie nowoczesnością, optymalizujące efektywność energetyczną i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji (rozwiązania Green IT).

Projekt dotyczy zautomatyzowania współpracy z 1 stałym Odbiorcą i 1 stałym dostawcą.

Zasięg projektu – międzynarodowy

Rynek docelowy - sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Nabór - I 2014

Kwota dofinansowania – 215 662.30 PLN

Zaproszenie do składania ofert

Zapytania Ofertowe King załączniki 1,2,3,4